Ґорайський Дмитро пан з Ґораю

Ґорайський Дмитро пан з Ґораю, Лади і Божегодару, дідич Ґораю і Щебрешина, королівський підскарбій (1364–1370, 1374–1392), королівський маршалок (1388–1400):
Печатка від 28.6.1390:

В полі печатки шолом, в нашоломнику два кола з пов’язкою.
Напис по колу: + S • DVMITRV • DE • LADA

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 224. 28.6.1390.
MNK, Rkps 1713, karta 173. 28.6.1390.

Публікації:
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 78, 224, il. 375. 28.6.1390.
Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. – S. 218–219, il. 13. 28.6.1390.

Олег Однороженко