Гораїн Богуш

Гораїн Богуш, земський підсудок кременецький (1605–1618):
Печатка від 1614 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три вруба; згори літери: B : Н.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 198, арк. 22, 23v; ф. 2228, оп. 1, спр. 185, арк. 1, 4. 1614 р.

Олег Однороженко