Городище

Печатка від 1697 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест; над щитом забороло, навколо щита намет; в правому горішньому куті літера: Г.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14657. 1697 р.

Печатка від 1752–1779 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому перехрещено стрілу і шаблю вістрями додолу; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет; в правому горішньому куті літера: П, в лівому горішньому куті літера: Г, між заборолом і короною літера: Г.

овальна, розмір 23х21 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 130; ф. 57, оп. 1, спр. 434, арк. 110 аv; ф. 102, оп. 2, спр. 98, арк. 10. 1752–1779 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 289. 1779 р.

Олег Однороженко