Городище

Печатка від 1766–1771 рр.:

В полі печатки перевернуте серце під хрестиком з загнутими кінцями, на серці шестипроменева зірка; згори літери: ПГ, здолу літера: Г, навколо візерунок.

овальна, розмір 24х21 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 411v, 429v, 485v; спр. 333, арк. 27 бv. 1766–1771 рр.

Олег Однороженко