Горошинська сотня

Печатка від 1742–1752 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицарський хрест; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита намет; в правому горішньому куті літера: П, в лівому горішньому куті літера: Р, здолу літери: СГ.

овальна, розмір 26х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 62348 (1742, Горошин).
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 232 (1752, Горошин), 239 (1752, Горошин).

Печатка від 1760–1771 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому на трьох пагорбах хрест; здолу перехрещено дві стріли вістрями додолу.
Напис по колу: • ПЄЧАТЬ ПОЛКҮ ЛҮБЄНСКОГо СОТНѢ ГоРоШИНСКОИ

овальна, розмір 31х27 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 62351 (1769, Горошин).
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 291, 302, 354v, 412v, 413v, 458v, 463v; спр. 307, арк. 89v; спр. 333, арк. 42v, 298v; спр. 336, арк. 70. 1760–1771 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 282, табл. 3, мал. 5. 1760–1771 рр.

Печатка від 1781 р.:

В полі печатки овальний щит під шоломовою короною, за щитом прапори.
Напис по колу: ПЕЧА … ГОРОШИНСКОИ

овальна, розмір 29х25 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 445, арк. 79v (1781, Горошин).

Олег Однороженко