Ґорський Ярош

Ґорський Ярош, земянин київський:
Печатка від 1636 р.:

В полі печатки прямокутний бароковий щит, на якому півторараменний вліво хрест (герб Прус І); згори літери: • I • G •.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 129, арк. 10. 1636 р.

Олег Однороженко