Ґорзковський Петро

Ґорзковський Петро, земський підсудок холмський (1557–1565):
Печатка від 1557 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому сосна з потрійною кроною (герб Годеба).
Напис по колу: … PETRI GORZKOVSKI …

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7596. 1557 р.

Олег Однороженко