Ґрабя Миколай

Ґрабя Миколай, войський холмський (1540–1544), підкоморій сірадзький (1544), каштелян холмський (1544–1549):
Печатка від 1543 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому граблі (герб Граби); згори літери: NG.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4803. 1543 р.

Олег Однороженко