Грабянка Григорій Іванович

Грабянка Григорій Іванович, полковий суддя гадяцький (1717–1723), полковник гадяцький (1730–1737):
Печатка від 1717–1719 рр.:

В полі печатки серце під хрестиком; згори корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: ГИСПГ.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56279. 1717 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 126, арк. 30, 32. 1719 р.

Грабянка Григорій Іванович, полковий суддя гадяцький (1717–1723), полковник гадяцький (1730–1737):
Печатка від 1730–1736 рр.:

В полі печатки навіс на чотирьох стовпах (герб Ласка); навколо літери: ГІСПГ.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54800 (прорис печатки); ф. 2, спр. 22039. 1730–1732 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 2789, арк. 40; спр. 2925, арк. 6; спр. 3419, арк. 33; спр. 3603, арк. 10; спр. 3792, арк. 5; спр. 3856, арк. 13; спр. 3884, арк. 13; спр. 4092, арк. 6; спр. 5116, арк. 3; спр. 5493, арк. 4; спр. 12377, арк. 66. 1730–1736 рр.

Олег Однороженко