Ґродзицький Станіслав

Ґродзицький Станіслав, земянин брацлавський:
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому підкова кінцями додолу під хрестиком в супроводі двох стріл (герб Лада); згори літери: SG.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 69, арк. 2. 1618 р.

Олег Однороженко