Грудкович Олешко

Грудкович Олешко, земянин руський:
Печатка від 19.10.1404:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді двох кіл в стовп, горішнє з яких менше.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ … ЛШЫКА

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 692 («in eiusdem sigilli appenso aliud», прорис).
BCz, Perg. 272 («Ѡлєшко Грудкович», «Oleschco Hrudcouicz»).
MNK, Rkps 1713, karta 191.

Публікації:
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 297, il. 503. 19.10.1404.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 87, n. 903, il.

Олег Однороженко