Грумаз Іон

Грумаз Іон, пан радний молдавський (1499), староста черновицький (1499):
Печатка від 11.7.1499–14.9.1499:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді кола з двома відгалуженнями вгорі у вигляді літери Т.
Перевернутий напис по колу: + СИЄ ПЄЧАТЬ … ГРОМАS

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5375 (12.7.1499, «Іѡн Грүмаs староста Чєрновскїи»).
AGAD, Perg. 5376 (11.7.1499).
AGAD, Perg. 7395 (14.9.1499, «Іѡн Грүмаs староста Чєрновскїи», стерта).

Публікації:
Bogdan I. Album paléographique moldave. – n. 100. 11.7.1499.
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 383, pl. 88, il. 6. 11.7.1499.

Олег Однороженко