Грузевич Влас

Грузевич Влас, коморник київський:
Печатка від 1621 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді кола під двома хрестами з загнутими кінцями; над щитом три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: HV.

кругла, розмір 12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20756. 1621 р.

Олег Однороженко