Гричина Кирдей Ян

Гричина Кирдей Ян, земський підсудок пинський:
Печатка від 1634–1641 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому три мисливських ріжка в зірку; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Трубки); навколо літери: IKHPZP.

восьмикутна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6908; спр. 7331; спр. 7385. 1634–1641 рр.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 8v. 1639 р.

Гричина Кирдей Ян, земський суддя пинський:
Печатка від 1644–1645 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому три мисливських ріжка в зірку; над щитом шолом під короною, навколо щита намет (герб Трубки); навколо літери: IKHSZP.

овальна, розмір 24х21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7620; спр. 7621; спр. 7627; спр. 7629. 1644–1645 рр.

Олег Однороженко