Гричинич Іван Михайлович

Гричинич Іван Михайлович, земянин київський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з загнутими кінцями.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 269. 1569 р.

Олег Однороженко