Григоровський Іван з Григорович

Григоровський Іван з Григорович, земянин волинський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому підкова кінцями додолу, в колі якої шестипроменева зірка; згори літери: ІВ.

овальна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 170. 1569 р.

Олег Однороженко