Григорович Іван

Григорович Іван, сотенний писар конотопський (1671–1672):
Печатка від 1671 р.:

В полі печатки хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, в супроводі двох п’ятипроменевих зірок; згори літери: ИГ, здолу літери: ПК.

восьмикутна, розмір 11х10 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50467. 1671 р.

Олег Однороженко