Григорович Олексій

Григорович Олексій, війт новгородський:
Печатка від 1696 р.:

В полі печатки рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, в супроводі чотирьох восьмипроменевих зірок; навколо літери: АГВН.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 18518, арк. 115. 1696 р.

Олег Однороженко