Грицькович Яцько

Грицькович Яцько, райця київський:
Печатка від 20.8.1622:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста, доземе рамено якого перетинає два півкола кінцями в різні боки; згори літери: ГѦ.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 101, арк. 2. 20.8.1622.

Олег Однороженко