Гулевич Дрозденський Семен Гнівошович

Гулевич Дрозденський Семен Гнівошович, пан волинський:
Печатка від 1619 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому меч вістрям додолу над котловою ручкою; навколо щита намет (герб Новина).

восьмикутна, розмір 12х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98. 1619 р.

Олег Однороженко