Гулевич Воютинський Гаврило Зброхович пан з Воютина

Гулевич Воютинський Гаврило Зброхович пан з Воютина, пан волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: HV.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 803v. 1576 р.

Гулевич Воютинський Гаврило Зброхович пан з Воютина, пан волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді рицарського хреста над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: … Н.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 803v. 1576 р.

Олег Однороженко