Гулевич Затурецький Василь Федорович пан із Затурець

Гулевич Затурецький Василь Федорович пан із Затурець, підстароста володимирський (1561–1566), войський володимирський (1566–1585):
Матриця печатки від третьої чверті XVІ ст.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді довгого хреста над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: WH.

овальна, розмір 14,5х12,5 мм.
висота 19,5 мм.
масивна випукла пластина цільноз’єднана з пласкою ручкою з отвором вгорі.
срібло.
лиття, гравіювання.
вага 4,4 г.
стан збереження добрий.
місце знахідки с. Холопичі Локачинського району Волинської області.

Джерела:
МШ, МС-2593.

Гулевич Затурецький Василь Федорович пан із Затурець, підстароста володимирський (1561–1566), войський володимирський (1566–1585):
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді розширеного хреста над півколом з загнутими догори та в бік кінцями; згори літери: … W.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 641v. 1576 р.

Гулевич Затурецький Василь Федорович пан із Затурець, підстароста володимирський (1561–1566), войський володимирський (1566–1585):
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді костурного хреста над півколом з загнутими догори та в бік кінцями; навколо літери: WFVV.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 658. 1576 р.

Гулевич Затурецький Василь Федорович пан із Затурець, підстароста володимирський (1561–1566), войський володимирський (1566–1585):
Печатка від 1579 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді хреста над півколом з загнутими догори та в бік кінцями; згори літери: WH.

овальна, розмір 15х13 мм.овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 7, арк. 3v. 1579 р.

Олег Однороженко