Гуляницький Іван

Гуляницький Іван, полковник корсунський (1653–1656), наказний полковник стародубський (1656–1657), полковник ніжинський (1657):
Печатка від 1656 р.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям додолу в супроводі двох шестипроменевих зірок згори; здолу рослиноподібний візерунок; згори літери: ИГ.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50449. 1656 р.

Олег Однороженко