Гуменицький Сестренцевич Теодор

Гуменицький Сестренцевич Теодор, гродський суддя київський:
Печатка від 1638–21.7.1646:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору з подвійним розгалуженням здолу, яку перетинає довгий хрест вліво; над щитом забороло під короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ТН.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17466; спр. 20962; ф. 160, спр. 695, арк. 53. 1638–21.7.1646.

Публікації:
Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 115. 1640 р.

Олег Однороженко