Ґуронський Франциск

Ґуронський Франциск, земянин подільський:
Печатка від 1740 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому з муру виникає лев, що тримає в передніх лапах коло; над щитом шоломова корона (герб Правда).
Напис по колу: …

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 22016, арк. 26. 1740 р.

Олег Однороженко