Гинтовтович Наруш Матвій

Гинтовтович Наруш Матвій, пан радний, державця мідницький (1434):
Печатка від 27.2.1434:

В полі печатки півколо кінцями додолу під вістрям стріли.
Напис по колу: + НАРУШИЪ ГІНШТОВТОВ

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 392. 27.2.1434.
MNK, Rkps 1713, karta 278; Rkps 1714. 27.2.1434.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 101, n. 61, poz. 30. 27.2.1434.
Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich // Rocznik Towarzystwa heraldycznego. – Tom VІІ. – S. 220.

Олег Однороженко