Халецький Андрій Осипович пан з Халча

Халецький Андрій Осипович пан з Халча, земський писар річицький (1569–1579), земський суддя річицький (1579–1589):
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під вістрям стріли; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет; згори напис: ANDR.

восьмикутна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 859. 1576 р.

Олег Однороженко