Харківський полк

Печатка від 1691–1703 рр.:

В полі печатки щит; над щитом забороло, в нашоломнику страусові пера; праворуч літери: СС, ліворуч літери АП, здолу літера: Х.

Публікації:
Альбовський Е. Харьковские казаки. – С. 127. 1691–1703 рр.

Печатка від 15.ХІІ.1737–1756:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під хрестиком, на грудях французький щиток, на якому літера Х, за щитком мантія під шоломовою короною, здолу стрічка на якій літери: ИВХП.

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 12351, арк. 8; спр. 12946, арк. 8v; спр. 14014, арк. 3; ф. 1725, оп. 1, спр. 64, арк. 14.

Печатка від 23.III.1765–12.IV.1765:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю під кулькою та хрестиком.
Напис по колу: … ИМПЕРАТОРСКАГО …

кругла, розмір 34 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 50, арк. 53v, 55v. 23.III.1765–12.IV.1765.

Олег Однороженко