Харлинський Ян Миколайович

Харлинський Ян Миколайович, підкоморій луцький (1582–1618), каштелян брацлавський (1618–1625):
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому одноріг (герб Бонча); згори літери: ІН.

овальна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 899. 1576 р.

Харлинський Ян Миколайович, підкоморій луцький (1582–1618), каштелян брацлавський (1618–1625):
Печатка від 1608–1614 рр.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит, на якому: в першій частині – одноріг (герб Бонча), в другій частині – мур з якого виникає лев (герб Заруба роду панів Довойновичів – бабки за материнською лінією, Софії Довойнівни), в третій частині – меч вістрям додолу в супроводі чотирьох півмісяців (герб роду князів Друцьких Любецьких – матері, Ганни Богданівни Друцької Любецької), в четвертій частині – топор (герб Топор); над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає одноріг, навколо щита намет; навколо літери: ІСНLD.

овальна, розмір 21х20 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 2876, st. 64. 1608 р.
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 25, арк. 4; ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 12. 1608–1614 рр.

Олег Однороженко