Харлинський Єронім Янович

Харлинський Єронім Янович, староста луцький (1622–1639), староста канівський (1634–1635):
Печатка від 1616–1639 рр.:

В полі печатки французький щит, на якому одноріг; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає одноріг, навколо щита намет (герб Бонча).
Напис по колу: • НIRONIMVS • CHARLESKI • DE • CHAR • CAP • LVCEOR •

овальна, розмір 39х34 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17437; спр. 17441; спр. 17443; спр. 17444; спр. 17450; спр. 17451; ф. 301, спр. 656 Л, арк. 43v. 1626–1639 рр.
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 35, арк. 1v; спр. 40, арк. 2; ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 32, 68v; ф. 2228, оп. 1, спр. 24, арк. 2v; спр. 125, арк. 6v. 1623–1639 рр.
AGAD, AZ, Sygn. 2896, st. 68, 87, 113, 117, 127, 138, 148. 1616–1633 рр.
MNK, Rkps 892, Tom VІІ, karta 2. 1632 р.

Олег Однороженко