Хельнецький Михайло Степанович

Хельнецький Михайло Степанович, сотник бобровицький (1709–1729):
Печатка від 1711 р.:

В полі печатки двораменний хрест над серцем, згори восьмипроменева зірка; навколо літери: МХСБ.

овальна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 160, спр. 714. 1711 р.

Олег Однороженко