Хмелівська сотня

Печатка від 1779 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рука в латах з пагоном хмілю вліво; над щитом шоломова корона, за щитом, що стоїть на підставці, прапори та гармати.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ : СОТ … ХМѢЛОВСКОИ

овальна, розмір 27х24 мм

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 421, арк. 15v (1779, Хмелів).

Олег Однороженко