Ходаковський Войтих

Ходаковський Войтих, земянин волинський:
Печатка від 1626 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому пов’язка (герб Наленч); згори літери: WH.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 407, арк. 27v. 1626 р.

Олег Однороженко