Ходецький Оттон пан з Ходча

Ходецький Оттон пан з Ходча, староста галицький (1489–1523), каштелян львівський (1505–1509), воєвода подільський (1509–1515), староста коломийський (1512), староста снятинський (1512–1534), воєвода руський (1515–1527), воєвода судомирський (1527–1533), генеральний староста руський (1529–1534), староста рогатинський (1529), староста каменацький (1529–1534), староста любачівський (1530–1534), воєвода краківський (1533–1534):
Печатка від 1514 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу (герб Огон).

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 310. 1514 р.

Олег Однороженко