Ходкович Онисим

Ходкович Онисим, райця київський:
Печатка від 1598–1600 рр.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору; згори напис: ОНІ.

кругла, розмір 12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 24v, 25v. 1598–1600 рр.

Ходкович Онисим, бурмистр київський:
Печатка від 30.10.1610–19.4.1622:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді поземого рамена з потрійним розгалуженням здолу; над щитом забороло, в нашоломнику павичеве перо, навколо щита намет; згори літери: ОН.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 215v, 235. 30.10.1610–19.4.1622.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 62, арк. 2. 1616 р.

Олег Однороженко