Ходоровський Іван пан з Бороздовичів і Ходороставу

Ходоровський Іван пан з Бороздовичів і Ходороставу, підстолій львівський (1461–1467):
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді кола з поясом з загнутими додолу кінцями під колом всередині.
Напис по колу: s iankonis de chodorow

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Iohannes Chodorowsky de Brozdowcze subdapifer»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 62–63, il. 161. 13.12.1464.

Олег Однороженко

[prisna-google-website-translator]