Ходоровський Юрша пан з Ходороставу

Ходоровський Юрша пан з Ходороставу, староста жидачівський (1469–1474), староста стрийський (1469):
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді кола з півкруглим розширенням здолу.
Напис по колу: ПЄЧ …

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Iurscha de Chodorostaw»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 63, il. 162. 13.12.1464.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 302, il. 518. 13.12.1464.

Олег Однороженко