Ходика Кобизевич Федір

Ходика Кобизевич Федір, міщанин київський:
Печатка від 1553 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом; згори напис: ѲЄДОРЪ.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 22. 1553 р.

Олег Однороженко