Хом’як Смордовський Федір Маскович

Хом’як Смордовський Федір Маскович, пан волинський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді рицарського хреста над трикутником; згори літери: НF.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 492. 1571 р.

Олег Однороженко