Хотимовський Микита

Хотимовський Микита, полковий канцелярист стародубський:
Печатка від 1771 р.:

В полі печатки на основі півень.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52320. 1771 р.

Олег Однороженко