Хребтович Богуринський Мелетій Іванович

Хребтович Богуринський Мелетій Іванович, єпископ володимирський та берестейський (1576–1593), архимандрит Київо-Печерського монастиря (1572–1593):
Печатка від 1585 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді вістря стріли з подвійним розгалуженням здолу; згори літери: МХ.

восьмикутна, розмір 12х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21992. 1585 р.

Олег Однороженко