Хрінницький Іван Михайлович

Хрінницький Іван Михайлович, земський підсудок луцький (1578–1602), земський суддя луцький (1602–1626):
Печатка від 9.4.1575–1584:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді рицарського хреста з подвійним розгалуженням згори (герб роду панів Хрінницьких), в другій частині – знак у вигляді літери М під хрестом (герб роду панів Семашків – матері, Василівни Семашківни Риканської), в третій частині – три вруба (герб бабки за батьківською лінією, Федори), в четвертій частині – подвійна лілія (герб Гоздава – бабки за материнською лінією); згори літери: • ІСН •.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6888; ф. 301, спр. 656 Л, арк. 28. 1583 р.
ANK, AS, Teka ХІІІ, Plik 83, st. 386; Teka ХІV а, Plik 12, st. 62, 68; Teka ХV, Plik 13; Plik 14; Plik 15; Plik 16; Teka ХV а, st. 45, 47, 125; Teka ХVІ, Plik 1; Plik 3; Plik 16; Plik 17; Plik 22; Plik 65, st. 321, 323. 9.4.1575–1584.

Хрінницький Іван Михайлович, земський підсудок луцький (1578–1602), земський суддя луцький (1602–1626):
Печатка від 1589–22.4.1602:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді рицарського хреста з подвійним розгалуженням згори (герб роду панів Хрінницьких), в другій частині – знак у вигляді літери М під хрестом (герб роду панів Семашків – матері, Василівни Семашківни Риканської), в третій частині – три вруба, в четвертій частині – подвійна лілія (герб Гоздава); над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ІСН.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 30, арк. 3; ф. 223, оп. 1, спр. 22, арк. 3v; ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 143v, 221v. 1592–1600 рр.
ANK, AS, Teka ХVІІІ, Plik 3; Plik 4; Plik 6; Plik 45; Plik 47; Teka ХVІІІ а, Plik 18; Plik 73; Teka ХІХ, Plik 35, st. 101; Teka ХХ, Plik 8; Plik 11; Plik 12, st. 86, 90; Plik 16; Plik 17; Plik 18; Plik 19; Plik 20; Plik 21; Plik 24; Plik 26; Plik 43, st. 322; Plik 54; Teka ХХІ, Plik 21; Plik 23; Plik 49, st. 227, 249; Plik 98, st. 474, 481, 483, 489, 492, 503, 527, 547, 552; Teka ХХІІ, Plik 75; Teka ХХІІ а, Plik 52; Teka ХХІV, Plik 90. 9.1.1590–22.4.1602.
MNK, Rkps 892, Tom IV, karta 4, 7. 1589 р.

Олег Однороженко