Хрінницький Прокіп Михайлович

Хрінницький Прокіп Михайлович, пан волинський:
Печатка від 1578 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під півколом кінцями додолу, які з’єднано стовпом; згори літери: РС.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 64. 1578 р.

Олег Однороженко