Христичевський Василь Тимофійович

Христичевський Василь Тимофійович, сотник новгородський (1725–1738):
Печатка від 1728–1736 рр.:

В полі печатки виходить рука, що тримає меч; згори шоломова корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: ВТХСН.

восьмикутна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52224; спр. 52225. 1734 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 2723, арк. 8; спр. 3455, арк. 3; ф. 80, оп. 2, спр. 32, арк. 9 аv. 1728–1736 рр.

Олег Однороженко