Хурсович Василь

Хурсович Василь, райця київський:
Печатка від 23.7.1620–1.11.1623:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 212v, 220. 23.7.1620–1.11.1623.

Олег Однороженко