Ічня

Печатка від 1675–1739 рр.:

В полі печатки костурний хрест над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць з людським обличчям, що лежить рогами догори; навколо візерунок; згори літери: ПМІ.

восьмикутна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50668; ф. 2, спр. 25739; спр. 25744; спр. 25765; спр. 25770. 1675–1739 рр.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 8–9, мал. 7. 1687 р.
Ситий І. Печатка Ічні 1687 року. – С. 4, мал. 1687 р.

Печатка від 1693 р.:

В полі печатки рицарський хрест над півмісяцем, який лежить рогами догори; здолу літера: И.

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14522. 1693 р.

Печатка від 1720–1740 рр.:

В полі печатки хрест, кінці якого прикрашено кулями, під шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; навколо візерунок; згори літери: ПМІ.

овальна, розмір 22х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 25512; спр. 25591. 1720–1740 рр.

Печатка від 1730–1734 рр.:

В полі печатки серце, на якому хрест над шестипроменевою зіркою, серце пронизують навхрест дві стріли вістрями додолу, здолу півмісяць, що лежить рогами догори; навколо візерунок; згори літери: ПМІ.

восьмикутна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 25739; спр. 25740. 1734 р.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 8–9, мал. 8. 1730 р.
Ситий І. Печатка Ічні 1730 року. – С. 10, мал. 1730 р.

Печатка від 1740 р.:

В полі печатки серце, згори хрест в сяйві над півмісяцем, що лежить рогами догори, обабіч дві шестипроменеві зірки; навколо візерунок.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ГОРОДОВА ІЧНӔНСКАӔ

овальна, розмір 26х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 25786. 1740 р.

Олег Однороженко