Іляшевич Іван

Іляшевич (Ільяшов) Іван, міщанин красноставський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двораменного хреста з перехрещеними і трикутникоподібними кінцями рамен.
Напис по колу: ИВАНЪ ИЛЬѦШОВЪ

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 95. 1569 р.

Публікації:
Князі Олельковичі-Слуцькі. – С. 207, мал.

Олег Однороженко