Інгульська паланка

Печатка від 1759 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому лілія; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ПП, здолу літери: ПІ.

восьмикутна, розмір 16×15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 74, арк. 24v, 41v, 82; спр. 76, арк. 14v, 15 аv. 1759 р.

Печатка від 1755–1768 рр.:

В полі печатки серце, здолу літера И; згори забороло під шоломовою короною, навколо щита намет.

овальна, розмір 20х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 4 а, арк. 44v; спр. 21, арк. 153v, 159v, 175v; спр. 223, арк. 13v. 1755–1768 рр.

Печатка від 1768 р.:

В полі печатки паросток, на якому перехрещено дві шаблі вістрями додолу, під восьмипроменевою зіркою; згори шолом під короною, обабіч пагони; праворуч літери: ПП, ліворуч літери: ІП.

овальна, розмір 29х27 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 227, арк. 158v, 159v, 231v. 1768 р.

Олег Однороженко