Ипсіланті Олександр

Олександр Ипсіланті, воєвода і господар волоський (1775–1782, 1796–1797), воєвода і господар молдавський (1786–1788):
Печатка від 1774–1776 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому орел з оберненою вліво головою тримає в дзьобі хрест, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч сонце; над щитом господарська корона, обабіч якої шабля і булава, щит тримають два лева з оберненими головами під коронами, що стоять на підставці.
Напис по колу: + ІѠ • АЛЕѮАНДРҮ • ѴѰИЛАНТЬ • ВОЕВОДЬ : БЖІЮ : МЛТ : ГПЬ : ЗЕМЛІ : ҮГРВЛАХІѦ • 1774 •

кругла, розмір 63 мм.

Публікації:
Dogaru M. Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti. – P. 409–410.
Dogaru M. Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. – P. 38–39, fig. 18, a, b.

Олександр Ипсіланті, воєвода і господар волоський (1775–1782, 1796–1797), воєвода і господар молдавський (1786–1788):
Печатка від 1787–15.6.1797:

В полі печатки два щита у рококовому картуші: в першому щиті – голова тура, між рогами якого шестипроменева зірка, в другому щиті – орел вліво, що повернув голову вправо, тримає в дзьобі хрест; над щитом господарська корона, обабіч якої шабля і булава; навколо напис: ІѠ АЛ ІѠ ѴѰ ВВ, здолу дата: 1787.

овальна, розмір 31х27 мм.

Публікації:
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 312–313, pl. 53, fig. 6.
Dogaru M. Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. – P. 70, fig. 48.
Rădulescu G.I. Sigiliile cancelariei domneşti a Moldovei în anii 1711–1821 // Revista Arhivelor. – Vol. XII. – 1969. – Nr. 2. – P. 184–185, 209.

Олександр Ипсіланті, воєвода і господар волоський (1775–1782, 1796–1797), воєвода і господар молдавський (1786–1788):
Печатка від 1787–1788 рр.:

В полі печатки два щита у рококовому картуші: в першому щиті – голова тура, між рогами якого шестипроменева зірка, в другому щиті – на землі орел вліво, що повернув голову вправо, тримає в дзьобі хрест, праворуч півмісяць рогами вправо, ліворуч сонце; над щитом шолом під господарською короною, обабіч якої шабля і булава, праворуч півмісяць рогами вправо, ліворуч сонце, навколо щита намет; здолу дата: 1787.
Напис по колу: + ИѠН АЛЕѮАНДРҮ ИѠАНЬ ИѰИЛАНТЬ ВОЕВОДА КҮ МИЛА ЛҮИ ДМНЄЗЄҮ ДОМНҮ ШІ ИГЄМОНЬ АТОАТЄИ МОЛДОВЛАХИІИ

Публікації:
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 314–315, pl. 54, fig. 4.

Олег Однороженко