Іркліївська сотня

Печатка від 1745–1761 рр.:

В полі печатки серце, яке пронизують в зірку дві стріли та меч вістрями додолу; навколо літери: ПГСИ.

восьмикутна, розмір 20х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 587, арк. 1v. 1761 р.

Публікації:
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 6. 1745 р.

Олег Однороженко